وب لژیون کمک راهنما مسافر سعید چنگانیان(لژیون11)
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
درباره وبلاگبه نام قدرت مطلق الله

بیائیداین آتش ویرانگر را مهار کنیم و آتش را تبدیل به بزرگترین پرنده نمائیم 
که سرعت صوت را همراه داشته باشد 
و سرعت نور با نمایش بهترین رنگ ها 
تا به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته ایم
به جهت فرمان نوری باشیم که خداوند می خواهد 
نه آتشی که همه چیز را ویران نماید 
و نمایش نور از شعله آتش 
و استادی باشید برای شعله های آتش 
که می خواهند سوار بر نور بشوند 
و از خاکستر شدن گریزان هستند.


مدیر وبلاگ : سعید چنگانیان
مطالب اخیر
      
                                       
 

جلسات و لژیونهای کنگره لازم و ملزوم همدیگر هستند ،این ساختار جلسه که در اول شروع می شود طراحی شده که خاصیت ذره ای ما بازسازی و ساخته شود و لژیون طراحی شده که خاصیت موجی ما ساخته شود. ما نمی توانیم هر کدام از اینها را حذف کنیم،تعادل انسان به هم می ریزد ،پس بنابر این باید برای جلسات عمومی هم بهای لازم را بدهیم و تک تک افراد سر ساعت بیایبند و مشارکت و خدمت بگیرند. و این دو باید در کنار همدیگر باشند هر زمان که یکی از آنها ضعیف شود،تعادل زندگی به هم می ریزد،مثل اینکه انسان روی ترازو ایستاده است.و دقت کنیم که ببینیم کدام خاصیت ما ضعیف تر شده است.

رهجویی که لژیون را جدی نگیرد یا بر عکس ،این رهجو از نظر رشد، درست رشد پیدا نمی کند.چون سیستم ایکس روی موج و ذره که می شود همان مصرف کردن مواد و می شود اینطور گفت که تمام هستی شامل دو ویژگی است:یکی خاصیت ذره ای و یکی خاصیت موجی.خاصیت ذره ای خاصیتی است که با استفاده از آن هر موجودی ، موجودیت پیدا می کند.یعنی در آفرینش برای اینکه موجودی خلق شود،مثل انسان،حیوان و ....... بایستی یک موجودیتی داشته باشد. یعنی هر موجودی در هستی مثل یک ذره می ماند.و این ذره کاملا مستقل می باشد.هر کدام از انسانها،ذره ای هستند در هستی.و خاصیت دیگری که وجود دارد،این مخلوقات در تبادل صوت و نور می توانند به حیات خودشان ادامه دهند و آن چیزی که ارتباط بین هستی را بجود می آورد به آن خاصیت موجی می گویند.و این دو موجب می شود که هستی به حرکت خودش ادامه دهد.هر کجا خاصیت ذره ای ضعیف شود،شخص کم کم دچار بیماری می شود و استقلال و اعتما د به نفس خودش را از دست می دهد،امثل زمانی که شخص مصرف کننده مواد می شود آن ماده الکل و تریاک و حشیش،وارد سیستم بدن انسان می شود و جایگزین مواد درونی بدن می شود و وقتی که جایگزین شد،اتفاقی که پدید می آید،اینکه،خاصیت ذره ای آن شخص هم استقلال خودش را از می دهد،چون یک نفر مصرف کننده احساس می کند که شخصیتی ندارد و یافکر می کند که در این هستی هیچ موجودیتی ندارد و حس کم رنگ شدن می کند. ولی این خاصیت کامل نیست،چون شخصیت و موجودیت دارد ولی بدون ارتباط با موجودات دیگر نمی تواند به حیات خودش ادامه دهد،یعنی با دیگران تعامل داشته باشد و از دیگران محبت دریافت کند.پس ویژگی که باعث می شود من بتوانم با دیگران ،راهنمای خودم،خانواده ام و همسر و فرزند و....... تبادل انرژی و حس کنم آن خاصیت موجی من می باشد و این دو باید در کنار همدیگر باشند هر زمان که یکی از آنها ضعیف شود،تعادل زندگی به هم می ریزد،مثل اینکه انسان روی ترازو ایستاده است و دقت کنیم که ببینیم کدام خاصیت ما ضعیف شده است. آیا تا بحال شده است که بگویید من نیاز به تنهائی دارم و می خواهم در خودم باشم.با من کسی حرف نزند،زمانی است که خاصیت ذره ای من به دلیل دخالتها و مطالب مختلف آسیب دیده و من می خواهم دوباره خودم را پیدا و بازسازی کنم.
در اینجا می گویم آن خاصیت موجی که حرف زدن دیگران و کار داشتن دیگران است ،تعطیل و آن را کم و تعطیل می کنم و می روم به تنهائی خودم.خاصیت ذره ای را شروع به بازسازی می کنم وقتی مدتی در خود بودم و تعادل دوباره برگشت،حس خوبی بدست می آورم و دوباره هر دو خاصیت با همدیگر تعادل پیدا می کند و یا بر عکس،وقتی انسان در خودش است به کسی اجازه نمی دهد که در کارش دخالت کند و از کسی نظر خواهی نمی کند و اجازه مشورت و راهنمائی نمی دهد،در اینجا،خاصیت ذره ای او رشد می کند،یعنی هر چه دیگران صحبت می کنند،هیچ کس را قبول ندارد ولی در درونش احساس تنهائی و یکنواختی می کند.که در اینجا به خودش می گوید که می خواهم داخل جمع بروم و با انسانها باشم و با خود می گوید که خیلی احساس تنهائی می کنم و زمانی است که خاصیت ذره ای زیاد شده و خاصیت موجی کمتر شده و به جمع بر می گردد تا درستش کند،تمام حرکتهایی که ما در زندگی انجام می دهیم چون اساس آفرینش بر اساس موج و ذره بوجود آمده،پس ما چاره ای نداریم که همیشه بین این دو خاصیت تعادل را برقرار کنیم و اگر زمانی یکی از آنها ضعیف شد،تمام جوامع هم همینطور عمل می کنند .

انسانی که جایگاه و شخصیت خودش را از دست داده بود،کم کم شخصیت و اعتبار و مقام پیدا کرد.انسانی که در 200 سال پیش به همدیگر فحاشی می کردند و برای هر موضوعی خون هم را می ریختند،وقتی خاصیت ذره ای بازسازی شد،دوباره شأن انسان احیا و برگشت شد.مشابه همین قضیه را در کنگره داریم،مثلا قبل از ورود به کنگره شاید از الفاظ زشت و بد بکار می بردیم و حرفهای ناشایست می زدیم و مسائل را به گونه ای دیگر رفتار می کردیم ولی وقتی خاصیت ذره ای خودمان بازسازی شد خیلی از آن اخلاقها کنار رفت،انسانی که جایگاه او تغییر می کند،این فرایند اتفاق افتاد و خاصیت ذره باز سازی شد و این باعث پیشرفت زندگی انسانها شد و علم و دانش انسان پیشرفت کرد و خانواده ها و افراد به آینده فرزندان خودشان فکر می کردند و می گفتند که بچه ها باید علم و دانش کسب کنند یا فم یاد بگیرند و خانواده ها این کار را می کردند و خاصیت موجی هم وجود داشت که با همدیگر در ارتباط بودند و پیوند محبت و دور هم بودن و کارها را گروهی انجام می دادند.بنابر این همه چیز در حالت تعادل و قدرت بود.این همان زمانی که اروپا بر جهان مسلط شد ولی بعد چه اتفاقی افتاد؟خاصیت ذره ای رشد پیدا کرد و خاصیت موجی کم شد و به مرور زمان آن قدر خاصیت موجی کم شد که دیگر کسی اعتقاد به نیروهای ماوراءالطبیعه و مافوق و ابعاد دیگر آفرینش و اعتقاد به قدرت مطلق،کم کم از بین رفت،نه به آن موقع که همه چیز را به جن و پری ربط می دادند و بعد همچنین اعتقادی نداشتند و بهترین شکل انجام شود.

مشارکت باید به تازه واردین داده شود،و سفر اولی هست تا مشارکت کنند تا آن شخصیت و خاصیت ذره ای آنها شکل بگیرد و بتوانند خودشان را بیان و رشد کنند.ما نباید شرایط جلسه را طوری طراحی کنیم که فقط به عنوان استاد به قدیمی ها و دوستان خودمان و پیشکسوتان و ...... مشارکت بدهیم و اگر به فلان شخص مشارکت ندهیم ناراحت می شود،البته که باید پیشکسوتان هم مشارکت کنند و از تجربه و دانش آنها هم استفاده کنیم ولی مشارکت باید بیشتر به تازه واردین داده شود تا آنها بتوانند ویژگی را پیدا کنند.در جلسه از ضمیر {ما} استفاده نکنید،چرا؟ چون با ضمیر{ما} خاصیت ذره ای درست نمی شود و خاصیت موجی درست می شود.چون باید از جانب و از طرف خودم حرف بزنم. وقتی دیگران را نصیحت می کنیم،جلسه خاصیت و انرژی را از دست می دهد.وقت استاد باید 5 دقیقه باشد چون استاد کسی است که جلسه را هدایت می کند و باید خط بدهد تا از دانش بقیه استفاده شود.اگر استاد به قدیمی ها مشارکت بدهد و همه از ضمیر ما استفاده کنند،انرژی جلسه پائین می آید و یک سفر اولی که 10 بار در جلسه حاضر شود و به آن مشارکت داده نشود،کم کم از جلسات عمومی دلسرد می شود و باید مواظب این کار باشیم و رعایت کنیم.یک سری نکات هم در لژیون باید رعایت کنیم تا لژیون هم انرژی خودش را داشته باشد.

اگر در کنار همدیگر این کار را انجام دهیم به مراتب رهجوهایی که وارد کنگره می شوند متقارن رشد پیدا می کنند.هم شخصیت ذره ای و هم پیوند محبت را دارند،اگر رهجویی در جلسه شرکت نکند و خاصیت ذره ای شکل نگیرد و فقط در لژیون شرکت کند،پیوند محبت فقط در لژیون شکل می گیرد،چون ساختار او  به اندازه کافی رشد پیدا نکرده، و پیوند محبت را نمی تواند با بقیه اعضاء برقرار کند.بنابر این کم کم رهجو تبدیل به رهجوی لژیون می شود و این چیز خوبی نیست.

من یک مقدار راجع به این دو خاصیت صحبت کردم،شما خودتان می توانید بروید از این مدل که در واقع همان فیزیک است استفاده کنید.نظریه موجی و ذره ای ،در فیزیک هم وجود دارد که می توانیم از این قضیه برای خودمان استفاده کنیم و فکر می کنم جواب می دهد.

                  با تشکر مسافر مصطفی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 30 بهمن 1396
دوشنبه 30 بهمن 1396 11:29 ب.ظ
اقامصطفی سپاسگزارم خیلی جامع و کامل بود و آموزنده. باشد که دیگران یاد بگیرند


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic