وب لژیون کمک راهنما مسافر سعید چنگانیان(لژیون11)
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
               
        
              

زمان هم یک عمری دارد و مثل یک درخت است ،خشک می شود ،انسان در سن هفتاد سالگی ،چرا احتکار می کند و آیا می خواهد چه کار کند و در مقابل یک سری از کارها همه ما مسئول هستیم و مردم باید به خودشان کمک کنند،امیدوارم که ما با ورودمان به کنگره بیدار شویم چون این کارها از جنایت هم بدتر است ،که ما به این کار می گوییم زرنگی و متاسفانه در جامعه ما مد شده است و این کار از دزدی بدتر است و باید نگاه جامعه نسبت به این افراد عوض شود

این فاصله زمانی برای بعد زمین معنا دارد،برای ابعاد و یا حلقه های دیگر مفهوم دیگری است.در اینجا از بعد زمین صحبت می کنند،زمان در بعد حیات مادی پیدا می کند و اگر از جهان عادی خارج شویم،مفهوم زمان فرق می کند،در کتاب آسمانی هم همینطور گفته اند، در اینجا زمان است که ما در بعد زمان و یک شرایط خاصی را بگذرانیم ،برای فراگیری از مطالب و خیلی از مسائل دیگر که سیاستهای کائنات است.
وقتی که ما پا به عرصه حیات می گذاریم سه مرحله را طی می کنیم اولین مرحله ، مرحله کودکی و بچگی است که این مرحله در راه آموزش و یادگیری و فراگیری است.انسان دوره کودکی بسیار زیادی دارد و می شود با حیوانات مقایسه کنیم مثلا یک اسب یا گوسفند و یا .... یک ساله بالغ و حتی بچه دار می شود ولی دوره بلوغ انسان خیلی زیاد تر است و برای همین دوره کودکی انسان زیاد است که انسان باید خیلی از چیزها را یاد بگیرد و قادر نیست که به زودی فرا بگیرد. و مرحله دوم مرحله نوجوانی و جوانی است که باید شروع به ساختن از زندگی خودش و شروع به گرفتن آموزش و برنامه ریزی برای زندگی و برداشت ها را مورد استفاده قرار دهد. مثل: کاشت-داشت=برداشت.اگر شخصی یک محصولی را کاشت و برداشت کرد نباید همه آن محصول را مصرف کند،باید مقداری از آن را کنار بگذار  تا سال آینده آن را بکارد.و به این مرجله ،مرحله میانسالی می گویند، که وقتی این دوره هم گذشت،باید تمام این اندوخته هایی که کسب کرده است را جمع آوری کند برای مرحله بعدی،همان مکانی که آمده بود و آن اندوخته ها را داشته باشد که همان اندوخته فکری و ذهنی ما است.
بعضی ها هم هستند در این مرحله میانسالی می توانند به دوره چهارم را هم سپری کنند و حتی زمانی که در حیات زمینی هستند از ابعاد دیگر هم اطلاعات و آگاهی داشته باشند و نباید کاری کنیم که بعد افسوس این زمان ها را بخوریم و افسوس که باور نداشته باشیم که چه اتفاقاتی می افتد.سخن خیلی از سیاستمداران بوده که میگفتند:دین افیون جامعه است ولی آقای مهندس می فرمایند به نظر من بی دینی ،خرافات،دروغ گفتن،کم فروشی و .... اینها افیون جامعه هستند.
 اگر در یک کشور بحرانی اتفاق بیافتد،انساتها نباید سوء استفاده کنند و این کار و اندوخته ها اکثرا برای افراد میان سال است.

زمان را ما در زمین مثل یک درخت کاشته ایم،از آن حلقه به در آییم چیز دیگری است که از اندیشه من و شما بسیار فاصله دارد.
زمان هم یک عمری دارد و مثل یک درخت خشک می شود انسانی که در سن هفتادسالگی ،احتکار می کند،آیا می خواهد چه کار کند و به کجا برسد و در مقابل یک سری از کارها همه ما مسئول هستیم و مردم بای به خودشان کمک کنند و امیدواریم که ما با ورودمان به کنگره بیدار شویم ،چون این کارها از جنایت هم بدتر است و ما به این کار می گوییم زرنگی و متاسفانه در جامعه ما مد شده است و این کار از دزدی بدتر است و باید نگاه جامعه نسبت به این افراد عوض شود.و انسان هم همینطور است وقتی از این جهان خارج شدیم وارد جهان دیگری می شویم که خودمان نمی دانیم و درک آن برای ما سخت است ولی همان درد و رنج ابدی است.
چگونه مولکولهای یک سنگ با هم فشرده و ثابت نیستند و ما آنها را ثابت می بینیم اما در دنیای خودشان اینطور نیست.
ما یک اتم داریم و یک مولکول،که کوچکترین ذره را اتم می نامیم و مولکول به چند تا اتم گفته می شود ،ترکیب چند چیز از همدیگر را مولکول می نامند مثلا هروئین،ملکول دارد چون از کربن و هیدروژن و اکسیژن و اذت تشکیل شده است. از نظر ما به یک سنگ و یا یک میز که نگاه کنیم آن را ثابت می بینیم ولی اگر به درون سنگ پی ببریم همزمان با هم میلیاردها ، میلیارد الکترون دارد و همه در حال چرخش و حرکت هستند و ما آنها را نمی بینیم.
ما در گذشته با هم بسیار سخن گفته ایم،البته نه مثل حالا ما فقط خوشحالیم که مشارکت در امور کارهای مربوط به همسفران بسیار خوشحال کننده هست.قدم ها را خیلی شایسته و با تفکر برداشتی و ما هم به اتفاق دوستان خوشنودیم و تبریک می گوییم.
این سخنان مربوط به سال 81 می باشد که قدم هایی که در کنگره 60 برداشته شده به غیر از مسافران،گروه همسفران هم تشکیل شد و به تنیجه رسید که حالا می بینیم که نقش همسفران در سازندگی کنگره چقر اهمیت دارد.
و اما قرار گرفتن در بین کسانی که جز به آرمانهای پوسیده خودشان وصل دیگری را نمی پذیرند و اگر هم پذیرفته باشند به جهت نمایاندن فهم خود در واقع،واقعیت نیست.و اما تو به گونه ای دیگری عمل می نمایی و راه درست و اللهی ،خودش پیش می رود و این باز تفهیم خواهد شد،همه چیز و آنگاه از آنچه به یادت مانده بوی بهترین رایحه ها را خواهد داشت.
که شامل خیلی از گروه ها می شود و همیشه در پی فرصت طلبی و مال اندوزی خودشان می باشند و هیچ وقت نمی پذیرند و هزاران دلیل برای واقع بودن کار خودشان می اورند.ما هر کدام باید راه درست و مسیر را برویم،چون وعده خداوند دروغ نیست.پس کار درست و صحیح و کار با انصاف در طولانی مدت به نفع انسانها است و نتیجه به خیر خنم می شود و راه درست همیشه خودش به جلو حرکت می کند.
به تازگی حس من تغییر کرده،استاد می گوید:حس نیازمند به منبع انرژی است که با خواسته های درونی همراه باشد،آنگاه موضوعی که قبلا سخن راجع به آن شد قوای بدن به جهت انجام فرامین از قسمت مرکزی بدن به قسمت فوقانی صعود می نماید و حس را در این راستا تقویت می کند و این انرژی به سفری پا می گذارد که کل تدارکاتش از درون و انجام ماموریت در بیرون از بدن انجام می پذیرد و این بسیار خوشحال کننده است که در شما این قوه بکار افتاده و یا به عبارتی فرمان عملش ثابت گردیده است.
کسی که وارد صراط مستقیم قرار گیرد این اتفاقات برایش رخ می دهد.حس اولین نیرویی است که قوه عقل، عشق و ایمان را بکار می اندازد پس حس احتیاج به نیرو و انرژی دارد.انرژی در بدن به نام گره هایی است که به آن چاکراه می گویند و این گره ها با همدیگر ارتباط برقرار می کنند و هر کدام مرکز یک انرژی هستند که از زیر قسمت شکم شروع می شود(تحتانی) و تا قسمت فرق سر یا پیشانی ،که تعداد آنها هفت مرکز انرژی هستند.پائین ترین قسمت انرژی که به آن کندالین که در قسمت تحتانی بدن قرار دارد که قوای جنسی از این مرکز تغذیه می کنند و بیشترین انرژی در همین قسمت(تحتانی) نهفته است و قدرت بسیار بالائی دارد و خیلی ها معتقد هستند چون این یک انرژی ناخالص و قوی است باید از طریق کانالها و در شرایط خاصی به قسمت بالا رفته و در آنجا خالص شود و انرژی های خالص آن برای مصارفی که مغز فرمان می دهد استفاده شود.

پس ما اگر خواستیم به نتیجه برسیم باید:زمان ما تقسیم بندی بود ، دوران کودکی،دوران میان سالی و کهن سالی و بدانیم که عمر هم مثل یک درخت است که میوه می دهد و بعد خشک می شود.هر انسانی مالک هر آنچه اندوخته ذهنی خودش هست، و مالک او می باشد. در هستی هر موجودی مثل یک سلول اطلاعات می ماند .تمام اطلاعاتی که از روز الست تا حالا دارد در اینجا ذخیره می باشد و تا جهان دیگری هم با خودش دارد.و باید این پارامتر زمان را در نظر بگیرد که عاقبت و آخرت ما به کجا می رود.و دیگر فرصت طلبی یا سوء استفاده نکنیم و اینکار در هر مرام و مسلک و دینی ،خود نوعی فساد می باشد و شخصی که این کار را انجام می دهد فاسد است و دیگری اگر در جهت صراط مستقیم قرار گرفتیم ،انرژی حس ما تغییر می کند و از قسمت تحتانی به قسمت فوقانی انتقال پیدا می کند.

قبلا گفیم که چهارده حروف است به نام حروف مقطع و چرا چهارده حروف انتخاب شده است مثلا<ص>انتخاب شده ولی<ض> انتخاب نشده یا <س>انتخاب شده ولی <ش>انتخاب نشده و تمامی اینها از روی حساب مضرب می باشد و گفتیم که جمع آن می شود 693 و با عدد 29 سوره قرآن که حروف مقطع دارند جمع کنیم می شود 722 و اگر با عدد 19 که حروف ریتم قرآن (بسم لله الرحمن الرحیم) می باشد تقسیم کنیم می شود 38 که عدد 722 می شود مضربی از بسم الله الرحمن الرحیم.

و اما تکلیف بعدی ،دوباره به حروف مقطعه نگاه می کنیم،این حروف را می نویسیم:مثلا : {الف در سوره شماره 2}و {ل در سوره شماره 2}{حرف م- در سوره شماره 2}{حرف ص - در سوره شماره 7}و{حرف ر - در سوره شماره 10}و {حرف ک - در سوره شماره19}و{حرف ه - در سوره شماره 19}و {حرف ی - در سوره شماره 19}و{حرف ع - در سوره شماره 19}و{حرف ط - در سوره شماره 20}و{حرف س - در سوره شماره 26}و{حرف ح - در سوره شماره 40}و{حرف ق - در سوره شماره 42}و{حرف ن - در سوره شماره 68}  جمع اعداد سوره ها و جمع حروف ابجد را با همدیگر جمع و عدد بدست آمده می شود مضرب این سوره ها.

نگارش و تایپ:مسافر مصطفی لژیون 11


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 4 فروردین 1397 :: نویسنده : mostafa aghayi
پنجشنبه 14 تیر 1397 01:31 ق.ظ
Magnifjcent gоods rom ʏoᥙ, man. I havе
hаvе inn mind yⲟur stuff prior tо and yߋu're simply extremely magnificent.
I really like whɑt you've acquired
rigһt here, really lіke whаt yoս are stating and tthe waү in ѡhich bу whiϲh yⲟu aгe saying іt.

Yоu're mаking it enjoyable ɑnd you still care foor
too stay it sensible. Ι cant wait to rread much mօre fr᧐m yoᥙ.
Tһat is гeally a wonderful web site.
یکشنبه 10 تیر 1397 09:33 ب.ظ
Hello to all, the cߋntents present at tһis web site are rеally remarkable
foor people knowledge, ѡell, keep սp the nice wⲟrk fellows.
یکشنبه 10 تیر 1397 06:11 ب.ظ
I am ɑctually pleased to rеad this website posts ᴡhich incⅼudes tߋns of
valuable facts, thjanks fоr poviding tһese kinds of іnformation.
سه شنبه 29 خرداد 1397 12:34 ق.ظ
Hi just wanted too give you a brіef heads up annd let yoou кnow a few
of the images аren't loading properly. Ι'm not surе why Ьut Ι
think its a linking issue. І'ѵe tгied іt in two different browsers
and ƅoth ѕhow the same outcome.
یکشنبه 27 خرداد 1397 06:54 ب.ظ
I likе ᴡhɑt you giys are up too. Thiѕ кind of
clever ѡork and exposure! Keep uр tһe great workos guys Ӏ've yߋu guys to
my personal blogroll.
پنجشنبه 24 خرداد 1397 08:29 ب.ظ
It's actually a greɑt and helpful piece of іnformation. I ɑm glad that ʏοu shared this usefuⅼ infοrmation wiuth ᥙs.
Plase keedp uѕ informed ⅼike tһіs. Thank yoս
for sharing.
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 03:02 ب.ظ
Hi to every one, since I am in fact eager of reading this website's
post to be updated on a regular basis. It contains good information.
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:46 ب.ظ
I just like the valuable information you supply to yur
articles. I wil bookmark your weblog and take a look at agazin here regularly.
I'm moderately certain I will bee told a lot of new stuff prooper here!
Best of luck for the next!
شنبه 1 اردیبهشت 1397 09:46 ق.ظ
What's up, everything is going fin hwre andd ofcourse ever one is sharinng data,
that's really fine, keep upp writing.
دوشنبه 6 فروردین 1397 07:56 ق.ظ
خداقوت خدمت آقا مصطفی انشالله امسال سال پربار و خوبی برای شما باشد سپاسگزارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سعید چنگانیان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :